Съгласно чл.48, ал.1 от НПСУ Агенция за социално подпомагане стартира обществено обсъждане на областно и общинско ниво на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Национална карта на социалните услуги.

Анализа на национално ниво Предложение за национална карта на соционалните услуги

» Read more