Общински съвет-Белене обявява откриване на процедура за определяне на 2 бр. кандидати за съдебни заседатели за нуждите на Окръжен съд – Плевен за мандат 2024-2027 г.

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ О  Б  Я  В  Я  В А          Откриване на процедура за определяне на 2 бр. кандидати за съдебни заседатели за нуждите на Окръжен съд – Плевен за мандат 2024-2027 г. Процедурата е открита с Решение №73/19.04.2024 г. на Общински съвет-Белене. Можете да изтеглите документите от тук: Обява Съгласие […]

» Read more
1 2