Общински съвет-Белене обявява откриване на процедура за определяне на 2 бр. кандидати за съдебни заседатели за нуждите на Окръжен съд – Плевен за мандат 2024-2027 г.

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛЕНЕ

О  Б  Я  В  Я  В А

         Откриване на процедура за определяне на 2 бр. кандидати за съдебни заседатели за нуждите на Окръжен съд – Плевен за мандат 2024-2027 г.

Процедурата е открита с Решение №73/19.04.2024 г. на Общински съвет-Белене.

OBYAVA-SADEBNI-ZASEDATELI-2024

Можете да изтеглите документите от тук:

  1. Обява
  2. Съгласие
  3. Декларация – лични данни
  4. Декларация – обстоятелства
  5. Пълен комплект (.docx)