Бюджет 2020 г.


Покана за публично обсъждане за актуализация на Бюджета на Община Белене за 2020 г.  дата на публикуване: 14.12.2020

Бюджет 2020

Решение №36 от 07.02.2020г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2020г. и приложения към него
Дата на качване: 16.02.2020г.