Покана за публично обсъждане за актуализация на Бюджета на Община Белене за 2020 г.

Pokana -aktualiz. Budjet-2020

дата на публикуване: 14.12.2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Актуализация Бюджет прил. 1-1.
  2. Актуализация Бюджет прил. 1-2.
  3. Обявление – актуализация бюджет.
  4. Акт. капиталови разходи – приложение.
  5. Обявление-капиталови.