Комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване

Община Белене иска да Ви информира за възможностите, които предоставя Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Чрез нея можете да подадете жалба, искане, сигнал и др., без необходимост от физическо присъствие в деловодството на нашата администрация. Използването на системата изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със системата замества класическия метод за препоръчана поща […]

» Read more

Местим стрелките с един час напред!

В 03:00 часа на 29 март 2020 година местим стрелките с час напред и преминаваме към лятно часово време. Това означава, че ще имаме един час по-малко за сън, но за сметка на това денят ще нарасне и ще започне да се стъмва по-късно.

» Read more
1 2 3 5