Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА: Публикуван е Проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белене.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ    Община  Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Белене.    На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани лица могат […]

» Read more
1 2 3 4