Община Община Белене получи фабрично нови, неупотребявани специализирани машини, техника и оборудване

В изпълнение на проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти в извънредни ситуации, e-MS code: ROBG-458, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма INTERREG V-А Румъния – България, Община Белене получи фабрично нови, неупотребявани специализирани машини, техника и оборудване: • Автовишка – Марка „BUMER“, модел „BMR – 14“ , […]

» Read more

Покана за публично обсъждане за актуализация на Бюджета на Община Белене за 2020 г.

дата на публикуване: 14.12.2020 г. ПРИЛОЖЕНИЯ: Актуализация Бюджет прил. 1-1. Актуализация Бюджет прил. 1-2. Обявление – актуализация бюджет. Акт. капиталови разходи – приложение. Обявление-капиталови.

» Read more
1 2