Общински съвет – Белене ще заседава на 26.11.2020 г. от 14:00 часа при взети всички противоепидемични мерки

DNEVEN RED OBS-NOEMVRI - OBNOVEN