Заповед за действащи противоепидемични мерки на територията на Община Белене считано от 01.06.2021 година до 31.07.2021 година

CCF_002084