Втора работна среща по KAIRÓS

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ПО KAIRÓS Община Белене е партньор по проект KAIRÓS – Културно-историческото наследство като възможност за градското развитие и социална устойчивост, Фаза-2, финансиран по Програма „URBACT III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. На 31.05.2021 г. в Хотел „Престиж“ се проведе втора работна среща на Местна URBACT група във Фаза-2 от Проекта. Акцент на проекта продължават да […]

» Read more