Tърг с тайно наддаване на 13.09.2021г. и на 20.09.2021г. за отдаване под наем на пасища

пасища