Общински съвет-Белене ще заседава на 23.03.2022 г. от 14:00 часа при взети всички противоепидемични мерки

DNEVEN-RED-OBS-03-2022