Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА – Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“.

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“. На основание чл. 26, ал.3 и 4 от ЗНА, всички […]

» Read more

Заповед №1126/13.09.2022 г. за изменение на Заповед №1082/29.08.2022 г.

Изменение на Заповед №1082/29.08.2022 г. на кмета на Община Белене за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за разпореждане с общински имоти на 04.10.2022 г. (вторник), а при неявяване на кандидати на 11.10.2022 г. (вторник) от 14:30 часа в зала №26 на административната сграда на Община Белене поради включване в публичния търг на нови земеделски имоти за отдаване под […]

» Read more
1 2 3