Обява за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общински път PVN 1003/ III-5202- Деков-Белене/XTK- Белене в участъка от кръстовището на продължението на улица Фердинанд Дечев ,гр. Белене “

обява2