НАРЕДБА за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

НАРЕДБА за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене Приета с Решение №61/22.08.2023 г.  Публикувана на 07.09.2023 г.    

» Read more