НАРЕДБА за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

НАРЕДБА

за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белене

Naredba-izm-Naredba-taksi-uslugi-Belene

Приета с Решение №61/22.08.2023 г. 

Публикувана на 07.09.2023 г.