Становища от заседанията на Постоянните комисии при Общински съвет-Белене на 08.02.2024 г.

Становища (word) на Постоянните комисии при ОбС-Белене от заседанията на 08.02.2024 г.: ПК “Здравеопазване, обществен ред и сигурност, законност и контрол по изпълнение на решенията” ПК “Образование, социални политики, култура, спорт и туризъм” ПК “Регионална политика, общинска собственост, устройство на територията, екология, земеделие и гори” ПК “Икономика, бюджет, финанси и програми за финансиране”

» Read more