Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – проект на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Белене.

Обявлението и проектът на наредба са публикувани и на Портала за обществени консултации Изтегли от тук:

» Read more