Програми

ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2021 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2020 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2019 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2018 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2017 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2016 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2015 година