Програми

Покана за публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане на имоти – общинска собственост за 2022 г. – с приложение

Протокол за проведени обществени консултации

(Публикувано и на Портал за обществени консултации на 13.04.2022 г.)


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2022 година 


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2021 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2020 година


ГОДИШНА ПРОГРАМА за управление и разпореждане с недвижими имоти – общинска собственост за 2019 година