ЧЕЗ Разпределение мобилизира служители за работа през нощта

В интерес на гражданите и икономиката компанията ще присъединява нови клиенти в малките часове на денонощието. В подкрепа на бизнеса и гражданите ЧЕЗ Разпределение България предприема мерки за  изпълнението на заявки за нови присъединявания към електроразпределителната мрежа. Неизпълнението на подобни ангажименти може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като за реализацията на […]

» Read more