Община Белене разработи онлайн платформа за предоставяне на информация и за подаване на сигнали за кризисни ситуации – пожари, природни бедствия, аварии, наводнения, катастрофи.

platforma