Заповед на Кизисен щаб при Община Белене, при отчитане процента на заболеваемост на персонал в детска градина “Мечта” преустановявам за период 16.03-26.03.2021г

CCF_001790-1