Обявление по реда на чл. 26, ал.2 от ЗНА – Проект на Наредба за управление на горските територии – собственост на Община Белене

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ    Община Белене уведомява всички заинтересовани лица,  че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба за управление на горските територии – собственост на Община Белене.    На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани […]

» Read more