Заповед на РЗИ-Плевен за нови противоепидемични мерки в сила за територията на област Плевен от 11 март

Zap RZI-Pleven_10.03.21