О Б Я В Я В А М К О Н К У Р С за възлагане управлението на МЦ „Бел Медик“ ЕООД, гр.Белене

Конкурс_МЦ