Втора работна среща по KAIRÓS

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ПО KAIRÓS

Община Белене е партньор по проект KAIRÓS – Културно-историческото наследство като възможност за градското развитие и социална устойчивост, Фаза-2, финансиран по Програма „URBACT III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

На 31.05.2021 г. в Хотел „Престиж“ се проведе втора работна среща на Местна URBACT група във Фаза-2 от Проекта.

Акцент на проекта продължават да са нашите местни богатства: Природен парк „Персина“; Крепост Димум и митница; Мемориален комплекс на острова;Католическа общност, църква, светилището на блажен Евгений Босилков.

Определени като най-смислени, най-разпознаваеми в културно-исторически план и най-атрактивни, тези дестинации са основа за бъдещите идеи за развитие на културно-историческото наследство на Община Белене.

Участниците бяха разпределени в познатите четири тематични подгрупи:
• Култура, природно и историческо наследство;
• Частен сектор с участието и на МИГ Белене-Никопол;
• Социални услуги, образование и здравеопазване;
• Военно поделение, полиция, затвор, АЕЦ Белене

На тази среща бяха поканени и нови участници, свързани с идеята за боядисване и изрисуване на подпорната стена на бившата гребна база. Оформи се нова подгрупа „Творци и хора на изкуството“, която излезе със свои експертни предложения.

Лектор на срещата отново бе проф. д-р Александър Илиев.

Сред участниците и този път беше г-жа Анелия Първанова – главен уредник в РИМ-Плевен  и ръководител отдел “Нова и най-нова история”, заедно с г-жа Румянка Балева – ръководител на отдел „Природа“

Работните групи обсъждаха възможности за различни дейности и събития, които биха допринесли за развитието на обектите – фокус на проекта и подобряване социалния климат в района. Двигател на предвидените дейности следва да са самите участници в групите и други местни хора в партньорство с институциите и различни заинтересовани страни.

Заедно можем повече!