На 02.07.2021 г. се проведе ден на отворени врати по проект KAIRÓS

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ПО ПРОЕКТ KAIRÓS

На 02.07.2021 г. близо до дирекцията на природен парк „Персина“ и Западната стена на античния „Димум“, заедно с провеждането на фестивал на река Дунав се състоя и Ден на отворени врати по проект KAIRÓS – КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВОТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и изпълняван от Община Белене.

Мястото на провеждане не е случайно, тъй като именно това са два от обектите във фокуса на проекта. Екипът на проекта избра този ден, за да може максимален брой хора да се запознаят с идеите и дейностите по него.

Заинтересованите лица попълниха и анкета, свързана с обсъжданите повреме на срещите на местната URBACT група дейности, например – изрисуване на стената на градския плаж (бивша гребна база). Включилите се изразиха своите предпочитания, какво би било най-подходящо като тема да бъде изобразено там. Участниците имаха възможност да изберат от готовите отговори и/или да допълнят със свои идеи и препоръки за привличане на повече туристи в гр. Белене.