На 13.09.2021 г. се проведе четвъртата среща на местната УРБАКТ група по проект KAIRÓS

Община Белене като партньор по проект KAIRÓS – КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРАДСКОТО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ, Фаза-2, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, организира
ЧЕТВЪРТА РАБОТНА СРЕЩА НА МЕСТНАТА УРБАКТ ГРУПА
Събитието се състоя на 13 септември 2021 г. (понеделник) в зала 26 в сградата на Общинска администрация.
Първата част на събитието беше посветена на всички населени места, които са част от община Белене. Участниците в този панел имаха възможност да работят по групи като представиха интересна информация за всяко от населените места, която да бъде включена в културен календар. Присъстващите бяха поканени да посочат идеи и възможности за привличане на туристи.
Във втората част от срещата беше представен кратък отчет на постигнатото до тук, като участие взеха представители на местната УРБАКТ група, които са присъствали на предходните работни срещи. Те имаха възможност да изразят своите впечатления, препоръки и нови идеи.
В третата част на събитието специалисти от общинска администрация имаха възможност да направят анализ на риска по отношение на дейностите по проекта, както и обсъждане на нови дейности, за които не е нужно голямо финансиране, но са с видим положителен ефект.
Благодарим на всички, които взеха участие в срещата. Заедно можем повече!