Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета в частта местни дейности и капиталови разходи на Община Белене за 2021 г.

pokana-publichno-obsyjdane-septemvri

Приложения:
1. Обявление относно актуализацията на Бюджета на Община Белене за 2021 г.
2. Обявление относно актуализацията на капиталовите разходи.