Покана към всички местни и регионални медии

Община Белене като партньор по проект KAIRÓS – Културно-историческото наследство като възможност за градско развитие и социална устойчивост, Фаза-2, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, отправя

П О К А Н А

към всички местни и регионални медии

Заповядайте  на  30.05.2021  г.  (понеделник) от  10.00  часа  в  Хотел

„Престиж“ – гр. Белене за участие в организираната от екипа по проекта, събитие – „Закуска  с  медиите“  част  от  Комуникационния план на проекта. На срещата присъстващите ще бъдат информирани за целите на проекта KAIRÓS, проведените дейности и мероприятията от екипа на проекта за неговото изпълнение, постиженията и очакваните резултати, също така ще бъде представен и Интегрираният план за действие на гр. Белене.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие на срещата!

МИЛЕН ДУЛЕВ

Кмет на Община Белене

invitation-breakfast-media