Среща на местната URBACT група на 12.05.2022 г.

На 12.05.2022 г. (четвъртък) от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Белене се проведе работна среща на Местната URBACT група по Фаза-2 от проект KAIRÓS – КУЛТУРНО-НАСЛЕДСТВОТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА  ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Срещата  протече  в  дискусионно – презентационен  порядък. Външният експерт по проекта проф. Александър Илиев представи предварителен вариант на изготвения Интегриран план за действие (IAP) на Белене. Планът включва насоки и действия за интегрирано развитие, основаващи се на разработената пътна карта по проекта (IAP Roadmap) и на база предложения на членовете на местната URBACT група направени по време на проведените срещи. На представянето присъстваха представители на местната URBACT група, екипът на проекта, представители на Общинска администрация и други заинтересовани страни. Очаква се планът да бъде подобрен посредством нови предложения преди да бъде утвърден окончателният му вариант. Екипът планира преди приключване на проекта, Планът за действие (IAP) в завършения му вид да бъде представен на финално събитие.