Обява за инвестиционно предложение: „Разработване и одобряване на ПУП-ПР3″ в гр.Белене

CCF_000036