О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ БЕЛЕНЕ“ ЕООД, гр.БЕЛЕНЕ

Obyavlenie-konkurs-upravitel-MBAL-z