Във връзка с доизграждане Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на област Плевен и гр.Белене

тест сирени белене