Списък на картотекираните граждани за 2024 г., нуждаещи се от жилище, утвърдени от комисията по чл. 14 от Наредба №11 по чл. 45а от ЗОС за реда и условията за настаняване в общински жилища на територията на община Белене

Scan_20240129