Становища от заседанията на Постоянните комисии при Общински съвет-Белене на 08.02.2024 г.

Становища на Постоянните комисии при ОбС-Белене от заседанията на 08.02.2024 г.: ПК “Здравеопазване, обществен ред и сигурност, законност и контрол по изпълнение на решенията” ПК “Образование, социални политики, култура, спорт и туризъм” ПК “Регионална политика, общинска собственост, устройство на територията, екология, земеделие и гори” ПК “Икономика, бюджет, финанси и програми за финансиране”

» Read more

Общински съвет-Белене ще заседава на 15.02.2024 г. от 14:00 ч.

Становища на Постоянните комисии при ОбС-Белене от заседанията на 08.02.2024 г.: ПК “Здравеопазване, обществен ред и сигурност, законност и контрол по изпълнение на решенията” ПК “Образование, социални политики, култура, спорт и туризъм” ПК “Регионална политика, общинска собственост, устройство на територията, екология, земеделие и гори” ПК “Икономика, бюджет, финанси и програми за финансиране”

» Read more

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – проект на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Белене.

Обявлението и проектът на наредба са публикувани и на Портала за обществени консултации Изтегли от тук:

» Read more