Постоянните комисии при Общински съвет-Белене ще заседават съвместно на 08.02.2024 г. от 13:30 ч.

Материали за заседанията на Постоянните комисии при ОбС-Белене на 08.02.2024 г.

GRAFIK-08-02-24
ПК Образование, соц. политики
ПК Здравеопазване, ред, законност, сигурност
ПК ТСУ
ПК Икономика--