Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от ЗНА – проект на Наредба за определяне на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на община Белене.

PROEKT-NAREDBA-TAKSI-OPF

Обявлението и проектът на наредба са публикувани и на Портала за обществени консултации

Изтегли от тук:

Download (DOCX, 32KB)