ОБЯВА за срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: “Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав”

OBIAVA_ZA_OBSHTINITE_06.02.2024_BY