Решения на ОбС-Белене – 2019 г. (нов мандат )

Ноември Указател на Решения от Протокол №1/06.2019 г. Решение №1/06.11.2019 г. Указател на Решения от Протокол №2/14.11.2019 г. Решение №2/14.11.2019 г. Решение №3/14.11.2019 г. Решение №4/14.11.2019 г. Решение №5/14.11.2019 г. Решение №6/14.11.2019 г. Решение №7/14.11.2019 г. Декември Указател на Решения от Протокол №3/16.12.2019 г. Решение №8/16.12.2019 г. Решение №9/16.12.2019 г. Решение №10/16.12.2019 г. Решение №11/16.12.2019 г. Решение №12/16.12.2019 г. Решение […]

» Read more

Указатели на ОбС-Белене – 2023 г.

Указател на Решения от Протокол №1/10.01.2023 г. Указател на Решения от Протокол №2/10.02.2023 г. Указател на Решения от Протокол №3/16.03.2023 г.  Указател на Решения от Протокол №4/18.04.2023 г. Указател на Решения от Протокол №5/23.05.2023 г. Указател на Решения от Протокол №6/14.06.2023 г. Указател на Решения от Протокол №7/29.06.2023 г. Указател на Решения от Протокол №8/18.07.2023 г.

» Read more