Поздрав по повод Деня на служителя в държавната администрация

23 юни е Ден на служителя в държавната администрация.
Използвам възможността да честитя празника на всички държавни служители. Желая здраве и много професионални успехи! В делата си се ръководите от това да сте от полза на хората, на бизнеса и икономиката на общината и страната!
Ценете работата си и я вършете отговорно! Честит празник!
Милен Дулев,
кмет на Община Белене