Покана за публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2015г.

Докладна записка към отчет 2015г. Приложения № 1 и № 2. Приложение №3. Приложение №4 инв. разходи. Приложения № 5, № 6 и № 7. Приложение № 8 – отчет дълг на МБАЛ. Общ отчет за 2015г. (.xls).

» Read more