Протокол по реда на ЗСПЗЗ за настаняване в общински ПМЛ на собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти

Протокол по реда на чл.37и, ал.6 и ал.8 от ЗСПЗЗ за настаняване в общински ПМЛ на собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни на територията на Община Белене за стопанската 2016-2017г.

» Read more