Поздрав по повод Деня на служителя в държавната администрация

23 юни е Ден на служителя в държавната администрация. Използвам възможността да честитя празника на всички държавни служители. Желая здраве и много професионални успехи! В делата си се ръководите от това да сте от полза на хората, на бизнеса и икономиката на общината и страната! Ценете работата си и я вършете отговорно! Честит празник! Милен Дулев, кмет на Община Белене […]

» Read more

Публично обсъдиха годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Общината към края на 2015

Публичното обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Белене към 31.12.2015 г. се проведе на 22 юни в зала 26 на общинската администрация. „При начален размер на бюджета 5 195 986 лв., след актуализациите през годината, уточненият размер на бюджета в края на годината е 6 087 712 лв. В резултат на изпълнение на собствените приходи, […]

» Read more