Общински съвет – Белене ще заседава на 28.01.2021 г. от 14:00 ч. при взети всички противоепидемични мерки

DNEVEN RED OBS-JAN-2021