Постоянните комисии при Общински съвет-Белене ще заседават на 21.01.2021 г. при взети всички противоепидемични мерки

GRAFIK-21-01-21