Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътен мост (плочен водосток) в западната част от регулацията на с.Бяла вода, община Белене”

Обява за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътен мост (плочен водосток) в западната част от регулацията на с.Бяла вода, община Белене”

DO-OBSHETSTVENOSTTA-MALCHIKA-Z