Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване- изх.№08-00-643/24.11.2022 г.

BRN3C2AF481E7C0_003249