Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване- изх.№08-00-145/22.03.2024 г.

Scan2024-03-22_133419